Beier Cümle Tamamlama Testi (A Formu)

8 ile 16 yaş grupları arasındaki çocuklara yansıtma tekniklerinden yararlanılarak oluşturulan Beier Cümle Tamamlama Testi, bireylerin tavır, tutum ve davranışlarını incelemek ve duygularının derinlemesine analiz etmesini sağlamak için kullanılan bir tekniktir.

Eğitim hayatında çocuklara uygulanabileceği gibi iş yerlerinde yetişkinlere de uygulanabilen Beier Cümle Tamamlama Testi, bir ölçüde belirsiz olan uyarıcıya karşı bireyin duygu, düşünce ve kişiliğinin diğer önemli özelliklerini yansıtması sağlanmaya çalışır.

A ve B formlarından oluşan Beier Cümle Tamamlama Testi, B grubunda 17 yaş ve üzeri bireyler hedef alınırken A grubu uygulamalarında 8-16 yaş grubu arasındaki çocuklar hedef alınır. A formunda 56 farklı eksik cümle ile uygulanan bu testte çocuklardan eksik kalan cümleleri tamamlaması beklenir.

Verilen cevaplar bireyin geçmişine ayna tutarken geleceğine karşı da yaklaşma biçimleri hakkında bilgiler verir. Çocukların benlik duygusu, aile içi ilişkileri, anne ve babaya karşı tavırları ile korku ve endişe gibi duygularına karşı da bilgiler elde edilir.

A formunda bulunan 56 sorudan bazıları; büyüdüğüm zaman…, okulda..., benim en iyi…, canım sıkılınca…, başkalarına göre ben…, annemi severim ama…, kardeşlerim…, en çok istediğim şey… gibi sorular olarak karşımıza çıkar. Çocukların iç dünyasına karşı önemli bir ayna olan Beier Cümle Tamamlama Testi, uzman kişiler tarafından uygulanması ve yorumlanması gereken önemli testler arasında yer alır.

Verilen her bir cümlenin üzerinde özenle durularak değerlendirilmesi gereken Beier Cümle Tamamlama Testi, analiz formuna göre cevapların pozitif, negatif ve nötr değerlerine göre ayrılması ile analiz edilir. Verilen cevaplar kadar boş bırakılan seçenekler de dikkatle değerlendirilmelidir.

Beier Cümle Tamamlama Testi gibi yansıtma testlerinde olumlu, olumsuz ve nötr verilen cevapların her biri ayrı bir duygu ve davranışı ifade eder. Bu nedenle bireyin duygu ve tutumları ile düşünce ve kaygıları hakkında da önemli veriler elde edilir.

Uygulanması ve yorumlanması özel bir uzmanlık gerektiren Beier Cümle Tamamlama Testi bireyin kişisel dünyasında yaşadığı sorunların açığa çıkarılması ya da olası sorunlar için önceden önlem alınması açısından son derece önemlidir.