Boşanma

Boşanma

Boşanma

Evlilik doyum ölçeği

Evlilik Doyum Ölçeği

Evlilik uyum ölçeğine tâbi tutulmuş olan çiftlerin, daha sonraki süreçte nasıl bir yol izlediklerini tespit etmek amacıyla uygulanmıştır.

Evlilik Uyum Ölçeği

Evlilik Uyum Ölçeği

Evlilik uyum ölçeği, partnerler arasındaki ilişkinin uygunluk durumunun tespit edilmesini sağlayan testlerden oluşmaktadır

Boşanma/Ayrılma Süreçleri

Boşanma Ayrılma Süreçleri

Çiftler evlendikten sonra eğer anlaşamazlarsa boşanmak isteyebilirler, bu durumda anlaşmalı ya da anlaşmaya bir şekilde varılarak boşanma davası açılır.

Anne-baba ilişkisi, Çocuklarda Gelişim Çağı

Anne-Baba İlişkisinin Çocuğa Etkileri

Anne-baba ilişkisi, çocuğun gelişimi sırasında ona yönerge olan çeşitli durumlardan bir tanesidir