Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

5 ile 10 yaş arasındaki çocuklardaki öğrenme bozuklukları ve algı zayıflıkları gibi patolojik sorunların tespiti ve motor algılamanın ölçülmesi için uygulanan testlerden biri de Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testidir.

Görsel algılama, gözlerimizin gördüğü dünyanın beynimiz tarafından algılanması ve anlamlandırılmasıdır. Gözün görme yeteneğinden farklı olarak değerlendirilen görsel algılama bir insanın günlük hayatını sürdürmek, akademik başarı elde etmek ve birçok becerinin hayata geçirilmesi için en önemli algılama biçimleri arasında yer alır. Dış dünya ile bağlantı kurduğunuz algılarımızın en güçlüsü olan görsel algı görsel motor entegrasyonunun en önemli verilerini sağlar. Çocukların görsel-motor becerilerini gerçekleştirebilmesi de takvim yaşı birlikte değerlendirilerek elde edilebilen önemli verilerin birleşmesi sayesinde ilerleyebilir.

Çocuklarda görsel motor işlevini tespit edebilmek için uygulanan bir performans testi olan Bender-Gestalt Motor Algılama Testi ile fonksiyon kaybı ya da doğal beyin hasarı gibi problemlerin saptanmasının yanı sıra kişilik sapmalarının tespitinde de fayda sağlanabilir.

Zekanın görsel motor algılamasında olası olan gerilik ya da beyin hasarlarını saptamak için kullanılan ve genellikle bireysel olarak uygulanan Bender-Gestalt Motor Algılama Testi grup olarak da uygulanabilen bir performans testi olarak bilinir ve süre sınırlaması da yoktur.

Uygulama itibariyle çocuklara her biri ayrı olan 9 adet farklı kart gösterilir. Çocuklardan beklenen ise bu kartlar üzerinde gördüğü şekilleri tek tek boş bir kağıda çizmesidir. Böylelikle çocukların gördüğü şekilleri kendi beyin süreçlerinden geçirerek anlamlandırma ve bu şekilleri en iyi şekilde aktarma yeteneği ölçülmek istenir. Gösterilen şekil ile çizilen şekil arasındaki her bir farklılık değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ek olarak çocuğun takvim yaşı da ellenerek bir puan elde edilir.

Alınan bu puanda, uygulama yapılan çocuğun kağıdı tutuşu, çizim yaparken kağıda verilen yön ve çevirmeler, yapılan düzeltmeler için kullanılan silgi sayısı ve çizimi tamamlamak için kullanılan kağıt sayısı gibi durumlar da değerlendirmeye dahil edilir. Uygulamanın ve değerlendirmenin Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi yetki belgesi olan psikologlar ya da psikolojik danışmanlar tarafından yapılması olası problemlerin doğru tespiti ve doğru tedavi süreçlerinin uygulanması açısından son derece önemlidir.