Benton Görsel Bellek Testi

Çocuklar da yetişkinler gibi gördükleri nesneleri görsel hafızaları sayesinde hatırlar ve sonraki dönemler için kullanılabilir hale getirmek için yine bu görsel belleği kullanırlar. Bu nedenle dünyayı algılama biçimimizi doğrudan etkileyen görsel hafıza, kişinin idrak yeteneği, dikkat ölçeği ve tespit hafızası gibi önemli veriler açısından da önemlidir.

Benton Görsel Bellek Testi, 8 yaş ve üzeri çocuklar için görsel bellek ve mekansal belleği ölçmek için kullanılan bir testtir. Benton Görsel Bellek Testi, görsel belleğin ölçülmesi için çocuklara gösterilen şekillerin çizilmesi beklenir.

Performans testi olarak değerlendirilen Benton Görsel Bellek Testi, 5 dakikalık bir süre içerisinde bireysel olarak uygulanır. Çizimli Benton ve Göstermeli Benton olarak iki farklı form halinde uygulanabilir bir testtir.

Görsel tespit, görsel dikkat, görsel bellek ve mekansal boyutlara göre farklı boyutlardaki nesnelerin ayırt edilmesini dikkate alan Benton Görsel Bellek Testi, hem görsel bellek hem de mekansal bellek için önemli sayılan bir uygulama olarak bilinir.

Çocukların görsel hafızalarının ölçülebilmesi için akılda kalan şekillerin çizilmesini gerektiren bu test birçok şekil arasından akılda kalan şekillerin yansımasını içerir. Bu sayede Benton Görsel Bellek Testi ile görsel belleğin görsel algılama ve motor yeteneğinden ayırt edilebilmesini hedeflenir.

Çocukların gördükleri şekillerin ne kadarının hafızasında kaldığını öğrenmeyi amaçlayan bu test ile motor öğrenme yetenekleri de ayırt edilir.

Görme testlerinden farklı olarak uygulanan Benton Görsel Bellek Testi, çocuğun gördüğü nesne ve şekilleri nasıl algıladığına ve bu şekilleri ne kadar hafızada tutabileceğini ve bu şekilleri tekrar nasıl aktarabileceğini ölçmeye dayalı bir testtir.

Benton Görsel Bellek Testi uygulaması sırasında; çocuklardan gördükleri şekli aynı şekilde bakarak çizmesi, bir şekle uzun süre baktıktan sonra aklında kalanları çizmesi ve belirlenen bir şeklin diğer şekiller arasından ayırt edilmesi gibi yöntemler uygulanır.

Benton Görsel Bellek Testi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı konulan çocuklara, gelişimsel gerilik yaşadığı düşünülen çocuklara, down sendromu ve otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocuklara, disleksi gibi rahatsızlıklarla öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara uygulanabilir.