Çiftler evlendikten sonra eğer anlaşamazlarsa boşanmak isteyebilirler, bu durumda anlaşmalı ya da anlaşmaya bir şekilde varılarak boşanma davası açılır. Boşanma/ayrılma süreci içinde bazı prosedürlerin uygulanması gerekir. Boşanma için iki tarafında rızası olduktan sonra boşanma müracaatı yapılır, ay içinde eşler mahkeme huzuruna çağırılır. Bu süreçte eşler 3 ay arayla 2 defa mahkeme huzuruna çıkmak zorundadır, ancak eğer boşanma dilekçesinin veriliş tarihinden 6 aydan fazla bir süredir ayrı yaşıyorlarsa mahkemeye 1 kere çıkarlar.

Boşanmak İsteyen Çiftler Neden Mahkemeye Çıkmak Zorundadır?

Bu süreçte dava ile ilgilenen hâkim tarafından boşanma kontratında belirtilen şartların eşlerce kabulünün onaylanması amacıyla mahkeme huzuruna çıkılır. Bu esnada hâkim 1. Derece eşleri dinler, gerekli görülürse 2. defa çağırılırlar. Mahkeme esnasında reşit olmayan çocukların lehine değişiklikler de yapılır, ayrıca eşlere ortak alınan kararlar doğrultusunda boşanma kontratında değişiklik yapabilme hakkı da verilir.

Boşanma kararı verildikten sonra eşler arasında boşanma kontratı imzalanır. Bu kontrat yasalar kadar önemlidir. Ayrıca boşanma kararının bir nüshası eşlere posta aracılığıyla da gönderilir. Diğer nüshası ise kayıtlara işlenmek amacıyla mahkeme kalemi tarafından nüfus idaresine gönderilir. Bu konuyla alakalı yapılan en yeni gelişme ise eşlerden birinin anlaşmalı boşanmayı bozmasıyla alakalıdır. Eşlerden biri çaresizlik sonucu ayrılma nedeniyle boşanma isterse hakim kararı ile diğer prosedüre geçilir, eskiden sıfırdan başlanıyordu.

Yeni Prosedür Hakkında Bilgi

Çaresizlik sonucu ayrılma nedeniyle boşanma kararı hakim tarafından eşlerin tekrardan bir araya gelmesinin mümkün olmadığı zamanlarda verilmektedir. Bu yeni yasaya 27 Nisan 2007 yılında geçilmiştir ve boşanmak için başvuruda bulunmak gerekmektedir.

Başvurular 2 aşamada gerçekleşir, iki eş de başvuru yaparsa, bu boşanma isteklerini belirten bir müracaattır. Boşanma prosedürü eşlerin her ikisi veya avukatları tarafından imzalanan ya da noterin imzaladığı boşanma dilekçesi ile mahkemeye sunulur. Sadece tek bir eş başvuru yaparsa, bu durumda diğerinin kabul etmediği anlaşılır ve müracaat eden eşin bu gerekliliği kanıtlaması istenir.

Dosyanın Hakim Tarafından İncelenmesi

Eşler ayrı yaşıyorsa ya da eşlerin birlikte yaşayamayacaklarını ispatlayan somut deliller varsa dosya hakim tarafından kabul edilir.