Cattel Zeka Testi

Psikoloji bilimi içerisinde zeka kavramının birden fazla tanımı olsa da en genel anlamıyla zeka bireyin problem çözmedeki başarısı olarak tanımlanabilir. Soyut düşünme yeteneği, problem çözmede kullanılan pratik yöntemler ve yaklaşımlar, analitik düşünme becerisi gibi birbirinden farklı şekillerde kendisini gösteren zeka bireyden bireye değişkenlik gösterir ve %75’inin kalıtsal yollarla geldiği, % 25 inin ise bireyin kendisini geliştirmesine bağlı olduğu söylenir.

Birbirinden farklı tanımlarla literatürde bulunan zeka kavramının çocuklardaki yansıması ise yetişkin bireylerden farklı olabilir. Bu anlamda hem çocukların hem de yetişkinlerin zeka gelişimlerini ve zeka katsayılarını ölçebilmek için çeşitli zeka testleri uygulanır.

Farklı yöntemlerle uygulanan testler arasında Cattel Zeka Testi 6-14 yaş arasındaki bireylere uygulanır. Performans ile zeka seviyesini ölçmek için tasarlanmış olan Cattel Zeka Testi süre ile sınırlandırılmış 4 alt testten oluşur. 4 farklı puan ile sonuçlanan bu test ile kişinin zeka seviyesinin tespiti amaçlanır.

Her toplumda uygulanabilen bir test olan Cattel Zeka Testi 2A, 2B ve 3A olmak üzere 3 formdan oluşur. Yaş ve eğitim gruplarına göre ayrılan bu testler 4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 yaş üzeri bireyler için ayrılarak uygulanır. Bireysel uygulanabileceği gibi grup olarak da uygulanabilen Cattel Zeka Testi, yaş grubuna göre verilen testlerin birey tarafından 25 dakika içerisinde çözülmesi şeklinde uygulanır.

Cattel Zeka Testi hem yetişkin hem de çocuklarda görsel motor işlevini ölçmek için kullanılan ve doğal beyin hasarlarının tespiti, fonksiyon kaybını aydınlatmak için tercih edilen yöntemlerden biridir. Zeka geriliği, beyin fonksiyonlarının incelenmesi, regresyona bağlı olan kişilik bozulmaları ve gerçek olmayan düşünceler ve bu sanrıların neden olduğu hastalıklar incelenir.

Her toplumda rahatlıkla uygulanabilir olması ve kültürden etkilenmemesi nedeniyle objektif bir sonuç veriyor olması Cattel Zeka Testi’nin tercih edilebilirliğini artıran en önemli faktörler arasında yer alır. Ayrıca 4-14 yaş arası çocukların olası zeka problemlerini fark etmek için gerekli olan veriyi de sağlayan bu test ile gerekli önlemleri alınır ve çocuğun çok daha sağlıklı bir eğitim hayatı olması sağlanır.

Objektif sonuçlara ulaşılmasını sağlayan testlerden biri olarak bilinen Cattel Zeka Testi uygulanması ve yorumlanması bakımından uzman psikiyatrist ya da psikologlardan yardım almayı gerektirir.