Çift ve Aile Terapisi, ya da Sistemik Terapi, kişilerin bireysel veya ilişkisel anlamda ortaya çıkan sorunlarını, o kişilerin yakın ilişkileri kapsamında değerlendirerek çözüme de yine bu yakın ilişkiler üzerinden  bulma yönelimi olan ruh sağlığı alanında bir disiplin ve bu itibarla da  bir psikoterapi alanıdır.

Bu bakış açısıyla, çift ve aile terapisi, danışanlarla birlikte belirlenen hedefler doğrultusunda onların genel işleyişini ve mutluluğunu arttırmayı amaçlayan çeşitli müdahaleler içerir. Çift ve Aile Terapisi, danışanların güçlü yönlerine odaklanarak ortaya çıkan sorunlarla mücadele ederken onların kaynaklarını harekete geçirmeyi hedefler.

Çift ve Aile Terapistlerinin Çalışma Alanları

Çift ve Aile Terapistlerinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Çift ve aile terapistleri her yaştan bireyler, evli veya evli olmayan çiftler, her yaşta çocuğu olan ailelerle çalışabilirler. Aileler geleneksel yapılarda olabileceği gibi, tek ebeveynli, aynı cins çiftten oluşan aileler gibi farklı yapılarda da olabilir.

Çift ve aile terapistlerinin başlıca çalışma konularından bazıları

    Çocuklarla ilgili sorunlar
    Çift ilişkisinde yaşanan zorluklar
    Evlilik öncesi danışmanlık
    Boşanma süreci
    Ebeveynlik desteği
    Yetişkin aile bireyleri arasındaki anlaşmazlıklar
    Kayıp-yas süreci
    Depresyon ve kaygı
    Bağımlılık ve yeme bozuklukları
    Kronik hastalıklar ve etkileri
    Önleyici çalışmalar

Çift ve aile terapisine hangi durumlarda başvurmalıyım?

Birey, doğduğu andan itibaren, başta annesi ile kurulan ilişkisi olmak üzere, diğerleriyle etkileşim içindedir. Stres, kaygı, depresyon ve yas gibi kişiyi etkileyen ancak ilişkisel boyutu olduğuna inanılan sorunlar ve her türlü ilişki sorunu için çift ve aile terapisine başvurulabilir.

Çift ve Aile Terapisi’ne Kimler Katılır?

Çift ve aile terapisi, aileyi bir bütün olarak görür, bireylerde var olan problemi ilişkisel ve sistemik bakış açısı ile değerlendirir. Bu sebeple, ailenin ve çiftin birlikte katılımı önemlidir, ancak terapistin ilişkisel bakış açısını koruduğu bireysel seanslar da yapılabilir.

Çift terapisinde, bazen bireysel seanslar yapılabileceği gibi, seansların çoğunluğuna çift birlikte katılır.

Çocuk ya da ergenlerle ilgili sorunlarda ise çocuk, ergen, anne ve baba, sorunun içeriğine göre bazen bireysel olarak seansa katılabilecekleri gibi genellikle ikili olarak ya da tüm aile birlikte seansa katılırlar.

Bireysel sorunlarla çalışırken, bazen yalnızca danışanın kendisiyle seanslar yapılabileceği gibi, bazen danışanın da onayıyla sorunlarında ve çözüm yollarında etkili olabilecek yakınları da terapi sürecine dahil edilebilir. İlişkiye yönelik olan bu müdahaleler bazen süreci hızlandırabilir.

Çift ve Aile Terapisi’ne Kimler Katılır?

Çift ve aile terapisti eğer aynı zamanda psikiyatrist değilse ilaç yazma yetkisi yoktur.

Boşanma ve velayet durumlarında çift ve aile terapistinden yardım alabilir miyim?

Aile mahkemelerinde çalışan psikologlar dışında velayet kararları için çift ve aile terapistine gitmek doğru olmayacaktır. Bu noktada çift ve aile terapistinin görevi, bu sürecin boşanma öncesi, sırası ve sonrasında çiftler ve varsa çocuklar için sağlıklı geçmesini sağlamaktır.

Çift ve Aile terapisi kaç seans sürüyor?

Çift ve Aile terapisinin süresi, seansa getirilen konunun niteliğine ve terapistin kullandığı yönteme göre çeşitlilik gösterir. Ancak birçok terapi yaklaşımına göre daha kısa süreli bir çalışmadır. İlk zamanlarda her hafta görüşmek önemlidir, ancak bazı önemli noktalarda değişim olduysa, bu seansların arası açılarak, takip seanslarıyla süreç sonlandırılır.

Eşimin veya ailemin bilmesini istemediğim konuları çift ve aile terapisti ile paylaşırsam ne olur?

Bireyin terapisti ile paylaştığı bilgilerin hepsi çok özel ve önemlidir. Ancak bireyin paylaştığı konu terapinin gidişatını etkileyecek bir konu ise terapist bunun diğer aile üyeleriyle paylaşılmasını teşvik edebilir. Çünkü, çift ve aile terapistinin her bireye eşit mesafede durması çok önemlidir.