Çocuklarda Tematik Algı Testi (CAT)

Çocuklarda Tematik Algı Testi (CAT) 3 ile 10 yaş arası yaş grubuna uygulanan tematik algı testidir. Çocuklara farklı resimler gösterilerek ve çocukların algı dinamikleri hakkında bilgi sahibi olmayı amaçlayan bu test ile çocukların kişilik özellikleri ve algı biçimleri hakkında da önemli bilgilere sahip olunur.

Çocuklar yetişkinlerden farklı olarak kendi iç dünyalarında yaşadıkları sorunları çok daha farklı biçimde ve eşsiz bir biçimde gösterirler. Bu durumun anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi için teorik ve pratik testlerden yararlanılabilir. Çocuklar kendi duygu ve düşüncelerini yansıtırken gece yalnız kalamama, anne ve babaya karşı tepki gösterme ya da göstermeme, kıskançlık, başarısızlık gibi bazı tepkimeler göstererek kendi dünyalarını yansıtabilirler. Bu durumun altında yatan gerçek nedenlerin çözümlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için yararlanılan testler çocuklar için uygun düzeyde olmalı ve objektif bir biçimde yorumlanabilmelidir.

Bu ve benzeri sorunların çözümü için çocuklarda Tematik Algı Testi de çocukların yaş aralıklarına uygun olarak gösterilen 10 adet resim kartı ile uygulanır. Çocukların ruhsal yaşantıları ile ilgili önemli ipuçlarının elde edilebileceği bu kartlar uygulanan çocuğun tavır, tutum ve davranışları ile duygu ve düşünceleri hakkında önemli yansımalar içerir.

Davranışın açığa çıkmasını sağlayan güdülenmenin işleyici ve çocuğu harekete geçiren güdünün serbest çağrışımlı bağlantılarının tespiti üzerine uygulanan CAT, yaşa ve cinsiyete göre beklenen cevapların limitli olmasını sağlar ve betimleyici bir yorumlamayı gerektirir.

10 adet kart ile uygulanan Çocuklarda Tematik Algı Testi, ebeveynlerle ilişkiler, kardeşlik bağı ve kardeşlerle ilişkiler, ebeveynler arasındaki cinsel ilişkiler, çocuğun saldırganlığa karşı eğitimi ve temizlik eğitimine dair göndermeler yaparak çocukların duygu, düşünce ve eğilimlerinin açığa çıkmasını sağlar.

Üzerinde hayvan resimleri bulunan 10 adet kart ile çocuğun kişilik analizi de yapılabilmektedir. Çocukların çevresinde olan biten olaylara karşı nasıl yaklaştığı ve nasıl yorumladığından ziyade ne gördüğü ve ne düşündüğüne yönelik olan Çocuklarda Tematik Algı Testi, davranış analizlerinin elde edilebilmesi ve olası problemlerin çözümü için veri sağlar.

Çocuğun yapısı ve büyümeyle birlikte açığa çıkan bazı problemlerin görülmesi ve incelenmesi için önemli veriler sunan bu testler psikoloji alanında uzmanlık eğitimi almış kişiler tarafından uygulanmalıdır.