Tırnak yeme kız çocuklarında erkeklere nazaran daha fazla

Çocuklarda tırnak yeme çok sık görülen bir problemdir, eğer önüne geçilmezse yetişkin olduğunda devam eder. Eğer önlenmezse hastalıklara bile neden olabilir, bu yüzden dikkate alınmalıdır. Bu alışkanlık genelde 3 yaşından sonra ortaya çıkmaya başlar, uyum ve davranış bozukluğu olarak görülmektedir. Aslında gelişim sürecinin bir parçasıdır, ancak ebeveynleri telaşa sokan bir davranıştır.

Nedenleri Nelerdir?

Tırnak yeme kız çocuklarında erkeklere nazaran daha fazla görülmektedir. Buna sebep olarak duygusal sorunları örnek verebiliriz. Ayrıca tırnak yiyen çocuklarda genelde parmak emme, ağza farklı materyaller sokma ve diş gıcırdatma gibi sorunlar da görülebilmektedir. İç dünyalarında farklı sorunlarla mücadele ettiklerinin bir göstergesidir, kendilerini yalnız hissederlerse ya da tedirgin oldukları bir durum varsa başlayabilir.

Çevresel faktörlerde etki etmektedir, özellikle evde problem yaşayan çocuklar psikolojik olarak etkilenir ve iç dünyalarını bu şekilde dışa yansıtırlar.

•    Anne-baba kavgaları
•    Kardeş kıskançlıkları
•    Arkadaş ortamındaki sıkıntılar
•    Huzurlu bir ortamda büyümüyor oluşu
•    Şiddet ve öfke içerikli TV programları
•    Aşırı baskı ve kontrol altında kalma

Tırnak yeme alışkanlığının oluşmasına neden olabilir. Eğer evde örnek aldığı biri tırnaklarını yiyorsa da başlayabilir, bu sefer önce örnek aldığı kişi bırakmalıdır ki bu davranışını da örnek alabilsin.

Okul Çağındaki Çocuklarda Tırnak Yeme

3-4 yaş aralığında tırnak yeme en yaygın olarak görülen davranışlardan biridir, fakat okul dönemine geçtikten sonra bu alışkanlığını bırakabilir, devam edebilir ya da yeni başlayabilir. Genelde asıl sebepleri başarısız olma korkusu, öğretmenden korkmak, ceza alma endişesi, arkadaşlarıyla yaşadığı problemler, okul ortamında yaşadığı kaygı ve stres şeklinde sıralanabilir.

Tırnak yeme sebepleri başarısız olma korkusu, öğretmenden korkmak, ceza alma endişesi, arkadaşlarıyla yaşadığı problemler, okul ortamında yaşadığı kaygı ve stres şeklinde sıralanabilir.

Nasıl Engellenir?

Peki çocuklardaki tırnak yeme alışkanlığı nasıl önlenir? Bu konuda ebeveynlerin üzerine çok büyük görevler düşmektedir, eğer engel olmazlarsa büyüdüklerinde devam edebilir. Ancak çocuğa karşı baskı uygulamak, tehdit etmek, şiddete başvurmak hiç doğru olmayacaktır. Eğer altında yatan sorun sevgisizlik ve ilgisizlikse ona bol bol sevgilerini hissettirmeleri gerekir, “bebek gibi davranıyorsun”, “sana hiç yakışıyor mu” gibi cümleler kurmak onun özgüvenini kıracaktır. Farklı aktivitelere yönlendirin, resim, müzik, oyun hamuru gibi etkinlikler ile kendine hobi edinmesi sağlanır. Bu sayede belirli bir süre sonra tırnak yemeyi unutur.