Denver Gelişimsel Tarama Testi

Gelişim her birey için yaş aralıklarına göre değerlendirilen ve yaşı ile bağlantılı olarak zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal olarak değişimini ifade eder. Doğum öncesi dönemlerden başlayarak ve kişinin hayatı boyunca devam eden gelişim sürecinin yaş ile doğru orantılı olarak devam etmesi beklenir ve aksi durumlarda bu sürecin incelenmesi ve yönetilmesi gerekir.

0 ile 6 yaş grubu arasındaki çocuklar için de bu sürecin incelenmesine olanak tanıyan Denver Gelişimsel Tarama Testi, olgunlaşma ve öğrenme ile bağlantılı olarak çocukların kat ettiği yolu göstermek için kullanılır. Gelişim hem kalıtsal hem de sosyo ekonomik olarak incelenen bir kavram olarak karşımıza çıkar.

Çocukların genel gelişim seviyelerini görebilmek için uygulanan Denver Gelişimsel Tarama Testi ile çocukların okul sürecine hazır olup olmadıkları ve genel gelişim doğrularındaki yerlerini görmek için analizler yapılır.

Gelişim testleri ile çocukların ince motor becerileri, kaba motor becerileri, sosyal beceriler ve öz bakım becerilerinin yanı sıra dil ve ifade becerilerine dair de veriler toplanır.

Bir zeka testinden farklı olan denver Gelişimsel Tarama Testi'nde 0-6 yaş grubu arasındaki çocuklar 4 farklı alanda test edilir. Birinci aşamada, çocuğun çevresindeki kişilerle iletişim kurma becerileri ve bireysel ihtiyaçlarını karşılamasındaki becerileri incelenir. İkinci aşamada, cisimleri kullanma becerisindeki el-göz koordinasyonu incelenir. Üçüncü aşamada, çocuğun çevresindeki sesleri işitmesi, tepki vermesi ve anlaması incelenir. Dördüncü ve son aşamada ise çocuğun kaba motor becerilerini yani çocuğun oturma, kalkma ve yürüme gibi hareket tepkilerindeki yetenekleri incelenir.

Denver Gelişimsel Tarama Testinin temel başlangıç noktası ise çocuğun biyolojik yaşının hesaplanmasıdır. Çocuğun yaşına uygun soruların sorulması ise gelişim testlerinin en önemli özellikleridir. Çocuğun işlevsel becerileri ile yaşının uyumu gelişim testlerinin en önemli kaynağıdır.

Denver Gelişimsel tarama Testi sayesinde çocuğun biyolojik yaşına uygun beceriler elde edip etmediğini ve bu becerileri kullanmadaki başarısını görebilir ve gerekli durumlarda önlemler alabilir ya da çocuğun gelişimine katkıda bulunulur. Gerekli önlemlerin alınması ve doğru bir yönlendirme ile çocuğun çok daha sağlıklı büyümesi ve öğrenme hayatına çok daha iyi bir şekilde adapte olmasını sağlanır.