Çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluklarından birisidir. Okul çağı çocuklarında % 3-5 oranında görülmekte, erkeklerde kızlardan daha fazla görülmektedir.

Kız çocuklarında Dikkat eksikliği belirtileri daha fazla iken erkek çocuklarında Hiperaktivite’ nin  daha ön planda olduğu dikkat eksikliği görülmektedir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Çocuğun duygusal- davranışsal gelişimi ve akademik başarısını etkileyen önemli bir bozukluk olmasının yanı sıra aile, okul ve toplum yaşamını ilgilendiren yönleriyle de bir eğitim ve öğretim sorunudur.

Sebepleri Nelerdir?

 • Genetik geçişli olduğu bilinmektedir.
 • Beyin dokusundaki doğumsal ya da sonradan olma zedelenmeler
 • Hamilelik öncesi veya sırasında maruz kalınan toksik veya alerjik maddeler
 • Psiko sosyal etmenler (parçalanmış aile, geçimsiz anne baba, tek çocuk olma)
 • Çocukluk çağında geçirilen bazı ateşli hastalıklardan sonra


Belirtileri nelerdir?

Bazen tek başına dikkat eksikliği, tek başına hiperaktivite görünebileceği gibi, her ikisinin birlikte görüldüğü  durumlar da olabilir.

Ancak burada en önemli konu;

 • Bu belirtilerin 7 yaşından önce başlamış olması
 • En az 6 aydır görülüyor olması
 • Hem evde, hem okulda görülüyor olmasıdır. Sadece evde görülüyor, okulda gayet uyumlu bir çocuksa DEHB dan bahsedemeyiz. Ev içinde yaşanılan ilişkilerde bir sorun olduğunu anlayabiliriz.

Hiperaktivite: Aşırı Hareketlilik

 • Oturduğu yerde kıpırdanma, ellerin ayakların oynatılması
 • Belirli bir süre bir yerde oturamama, sürekli hareket etme
 • Gereksiz yere sağa sola koşturma, eşyalara tırmanma
 • Sakin bir biçimde oyun oynayamama ya da başka bir işle uğraşma
 • Çok konuşma şeklinde kendini gösterir.

Dürtüsellik

 • Sorulan sorulara tam dinlemeden anında cevap verme
 • Sıra beklemede güçlük
 • Başkalarının sözünü kesme, oyunlarının ya da konuşmalarının arasına girme

Dikkat Eksikliği

 • Dikkatini çoğu zaman ayrıntılara verememe
 • Kendisiyle konuşulurken dinlemiyormuş gibi görünme
 • Yönergeleri izlemekte zorluk
 • Ödevlerini ya da başladığı birişi bitirmekte güçlük
 • Mental çaba gösteren işlerden kaçma
 • Dış uyaranlarla dikkatinin çabuk dağılması
 • Eşyalarını kaybeder,unutkandır

 

Nasıl Tedavi Edilir?

 • Doğru ve erken tanı konulduğunda tedavisi  son derece hızlı ve kolaydır
 • Her ne kadar aileler ilaç tedavisinden kaçsa da, doğru tanı ve tedavi için Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı tarafından ilaç tedavisi başlanmalıdır.
 • Okul ve aile arasında sıkı bir iletişim kurulmalı ve işbirliği içinde olmalıdır.
 • Çocuğa yönelik beceri geliştirme çalışmaları yapılmalıdır.
 • Anne- baba çocuğa uygun davranış teknikleriyle yaklaşmayı öğrenmelidir.