Ergenlik dönemi çok hassas bir dönemdir, çocukluktan yetişkinliğe geçiş olduğu için farklı reaksiyonları da beraberinde getirir. Kişi cinsel ve sosyal olgunlaşma evresine girdiği için kimlik duygusu kazanmak adına çaba sarf etmeye başlar, bu duyguyu kazandıktan sonra da ergenlik dönemi sona erer.

Bu Süreçte Neler Yaşanır?

Ergen kimlik arayışı içine girdiğinizde fiziksel, duygusal ve sosyal süreci bir arada yaşar. Kendine hep ben kimim? Bu hayatta neden varım? Gibi sorular yöneltir ve cevaplarını arar. Bazı gençler din gibi hassas konuları da kimlik oluşumuna dahil eder ve inancını sorgulamaya başlar. Kimlik oluşumu kendinden önceki dönemin etkisiyle oluşur ve kendinden sonraki dönemi etkiler.
Kimlik oluşumu yetişkinlik içinde çok önemlidir. Bu süreci başarıyla tamamlarsa ilişkilerini daha sağlıklı bir şekilde yürütebilir. Süreç taklit etme isteği ile başlar, yani genç sevdiği veya beğendiği birini rol model alır ve onun gibi olmaya çalışır. Buna aslında “idol” seçmek de denebilir, idolünün yürüyüşünden konuşmasına kadar her şeyini taklit eder. Rol model arkadaşlarından, ailesinden ya da takip ettiği ünlülerden biri olabilir.

Özellikle 13 yaş gençlerde bu durum daha sık görülür, tam anlamıyla çocukluktan ergenliğe geçiş evresidir. Bu süreçte ergen her şeyi denemek ister, iyi ya da kötü ayrım yapamaz. Bu noktada ebeveynlerin çocuklarını mutlaka gözlemlemeli, kimlerle arkadaşlık kurduğunu, nerelerde takıldığını bilmelidir. Bu süreçte neler kazanırsa, neler kaybederse, nasıl ilişkiler kurarsa hepsi ileriki dönemlerde karşısına çıkar.

Farklılıklar

Ergenliğe geçiş döneminde bir anda çok farklı şeyler yaşanabilir, her şeyi deneyimlemek isteyeceği için önceden sevmeyeceği şeyleri bile sevmeye başlar. Saç, giyim tarzı ve makyaj gibi otonomi ihtiyaçları aykırı tarzlarda seyretmeye başlar. Kimlik karmaşası içinde oldukları için davranışları da değişir, daha sert ve kırıcı olabilirler. Hayata farklı bakmaya başlarlar ve kaydı düzeyleri yükselir.

Ebeveynler Ne Yapmalı?

Bu süreç oldukça zorlu geçecektir, anne-babaların yapması gereken tek şey sabırlı olmak. Çocuklarına belli etmeden neler yaptıklarını bilmeleri kötü yola düşmemeleri adına iyi olacaktır, fazla salmakta doğru değildir.