Frostig Görsel Algı Testi

İyi görme yeteneğinden farklı olarak görsel algı çevredeki uyaranları tanıma ve bu uyaranlara karşı daha önceki deneyimlerden yararlanarak algı biçimini ifade eder. Görsel algı sayesinde okuma, yazma, aritmetik becerilerin gelişmesi gibi birçok beceri elde edilir.
Görsel algıda meydana gelen olumsuzluklar ise çocuklarda şekil ve zemin uygunluğuna karar verememe, geometrik şekilleri ayırt edememe ve sözcükleri okuyamama gibi sonuçlarla kendini gösterir.

Görsel algı değerlendirme testlerinden biri olan Frosting Görsel Algı Testi, 4 ile 8 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir testtir. Genellikle çocukların okul hayatına başlamak için uygun olup olmadıklarını ölçmek için kullanılan bir olgunluk testi sayılan Frosting Görsel Algı Testi, bireysel ya da grup halinde de uygulanabilen testler arasında yer alır. Ortalama olarak 1 saat kadar süren test süresinde 5 algısal beceri üzerinden çocukların görsel algı yetenekleri değerlendirilir.

El-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil değişmezliği, mekan-konum algısı, mekan ilişkilerinin algısı olarak belirlenen bu 5 aşama ile çocukların görsel algı becerileri değerlendirilir.

El-göz koordinasyonu ile, düz ve kavisli çizgilerin kesintisiz bir biçimde tamamlanması beklenir. Şekil-zemin ayrımı aşamasında, karmaşık zeminler üzerinde gösterilen şekillerin çocuk tarafından ayırt edilmesi beklenir. Şekil değişmezliği aşamasında, çeşitli boyutlarla ve gölgelerle gösterilen kare, üçgen, çember gibi geometrik şekillerin ayırt edilmesi beklenir. Mekan-konum algısı aşamasında, çocuk tarafından iyi bilinen şekillerin tematik görsellerini çocuğun ayırt etmesi beklenir ve rotasyona uğraması gereken şekillerin doğru zemine doğru bir biçimde yerleştirilmesi beklenir. Mekan ilişkilerinin algısı aşamasında ise, farklı uzunluk ve açılarla gösterilen şekillerin çocuk tarafından kopya edilmesi beklenir.

Erken dönemde saptanması ve gerekli önlemlerin alınması çocukların en doğru zamanda en doğru eğitime başlamaları için en önemli hususlardan biri olarak bilinir. Kalıcı problemlerin önüne geçmek için oldukça faydalı olan ve erken dönemde uygulanması ile çocukların en doğru başlangıçlara yönlendirilmesini sağlayan Frosting Görsel Algı Testi çocuğa uygun akademik becerilerin belirlenmesi için en önemli adım olarak görülür. Algı problemlerinin tespiti ve gerekli önlemlerin alınması ile başarılı ve mutlu bir çocuk yetiştirmedeki ilk adım atılabilir.