Geometri matematiğin uzlamsal ilişkileri ile ilgilenen alt dalidir.Uzayda tasarlanabilecek şekillder ölçülmesi ve incelenmesini kapsar.

Geometri yunan zamnından beri vardır. Yunanca bir keilme olan geometri,kelime manası olarak yerin ölçülmesi anlamındadır.

Geometri,arazi ölçümü sözcüklerinde türetilmiştir. İlk geometrilerin tümü, kendi doğası nedeniyle sezgiseldir. Bunlar daha çok ilk insanların çevresinde görünen doğal şekillerdir. Bu geometriler daha çok görsel türdedir. İkinci olarak şekillerin ölçülmesi aşaması gelir.

Bu geometriler daha çok görsel türdedir. İkinci olarak şekillerin ölçülmesi aşaması gelir. Dörtgenlerin ve üçgenlerin ölçülmesi ilk kez Mısır’da Ahmes’in papirüsünde görülür.

 

Geometrinin Kullanım Alanları

Geometri günlük yaşamda hemen hemen her yerde kullanılır. Geometride alan,yüzey,uzunluk, açı gibi bazı kavramlar vardır.

Geometrinin en çok kullanıldığı alanlar cebir,mühendislik,mimarlık,trigonometri,endüstriyel alanlar,simülasyonlar,bilgisayar programları , sanat ve grafik alanlardır.Geometri hemen hemen her meslete kullanılır.

Geometri ve sanatta oldukça içli dışlıdır. Bir sanat eserine geometrik bir şekil verilerek ona estetiklik kazandırılmış olunur.Ünlü ressam Leonardo da vinci resimde vücut oranları üzerinde yaptığı çalışmalar,çizdiği eskizler bulunmaktadır.

Altın Oran

Altın oran, matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik  ve sayısal bir oran bağıntısıdır.Altın oranın kullenımı tarihte çok eskiye dayansa bile ne zaman kullanılmaya başlandığı hakkında kesin bir bilgi yoktur.

 

Eski Mısırlılar ve Yunanlar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır.Altın oranın latince karşılığını ilk kullanan muhtemelen Leonardo da vinci’dir.Rönesans zamanıda ressamlar rejimlerine denge ve güzellik getirmek için altın oranı sıkça kullanılmışlardır. Altın Oran, bir sayının insanlık, bilim ve sanat tarihinde oynadığı inanılmaz bir roldür.

Fibonacci ardışıkları, Altın Oran ilişkisi yorumlamasıdır.

 

Geometrinin Kullanıldığı Alanlar

Geometri Ve Sanat

Geometri ve sanat birbirleriyle alakalı 2 bilim dalıdır.Özellikle mimarilerde geometri oldukça çok kullanılmaktadır.En blindik olarakda mimar sinanın eserlerinde muhteşemlik yapılarında geometri kullanmasından kaynaklanmaktadır.

 

Geometri Ve Tasarım

Günümüzde yapılan tasarımlarda geometri fazla kullanılmasada oran ve paralellik oldukça fazla kullanılmaktadır. Tasarımda paralellik kısmen işe yarar.

Tabiattaki en basit geometrik şekli bile günümüzde hayatların bazı yerlerine uygulanmıştır. Zamanla logo ve amblemler ortaya çıkınca insanlar bu logolara ve amblemlere anlam yüklemeye başlamışlardır.

Geometri Ve Perspektif

Resimlerde uygulanan perspektif izdüşümsel geometrinin somut uygulamalarından biridir.

Perspektif üzerine ilk kitabı 1453’te Leon Battista Alberti kaleme aldı; Açık pencere gibi duran bir dikdörtgen çiziyorum ve buradan resmedilecek nesneye bakıyorum.

Burada tek bir gözün gördüğünü tabloya yansıtmak, daha matematiksel bir anlatımla, tablo düzleminde, kişinin bir gözünün merkez alan bir izdüşümle görüntüyü oluşturmak söz konusuydu. Uzaklıkları ve açıları büyük değişimlere uğratan bu gösterim biçiminden kaynaklanmış teknik problemleri çözmek için birçok kitap yazıldı, birçok alet geliştirildi. 17.yy’da Desargues, perspektif tekniğini matematiksel olarak açıklayan ilk kişi oldu.

Geometri Ve Simülasyon

Günümüzde kullanılan simülasyon teknolojisi gerçek olmayan veya ola bir nesneyi bilgisayar ortamına aktarılması için kullanılır.

Üretilecek olan nesnenin bilgisayar ortamında modellenmesi konusunda oldukça fazla teknoloji sunar.

Geometri Ve Haritacılık

Yer epilsoidini harita düzlemi üzerinde matematiksel olarak gösterme yöntemine “Harita İzdüşümü” denir. Bu yöntem; uygun izdüşümler, eşdeğer izdüşümler ve perspektif izdüşümler gibi sistemleri kapsar. Genellikle izdüşüm sistemi harita çizecek olan kişinin amacına göre seçilir. Haritacalık alanında genel olarak Küresel Geometri kullanılmaktadır.

Geometri Ve Mimari

Çağdaş mimarîde düzenli yüzeyler, özellikle betonun kullanımı sonucunda büyük bir başarı kazandı. Çünkü bu yüzeylerin doğrularla oluşturulması beton kalıplarının yapımını kolaylaştırmaktaydı.

Tokyo Olimpiyat Stadyumu’nda “Hiperbolik Parabolit” ; Münih’deki Olimpiyat Stadyumu’nda ise “Eliptik Parabolit” ve “Tek Yaygılı Hiperbolit” mimari şekiller kullanılmıştır.

Fransa’daki Chartres Katedrali dönemin “gizli geometri” (secret geometry) ya da “kutsal geometri”sacred geometry) olarak adlandırılan ilkelerine göre yapılmıştır.