Histrionik kişilik bozukluğu, kişinin sürekli yüksek özgüveni, dikkat ve övgüye ihtiyacı, duygusal aşırılıkları, çabuk öfkelenmeleri ve ilişkilerinde drama arayan tavırları gibi belirgin özellikleri olan bir psikolojik bozukluktur. Bu bozukluk klinik olarak tanımlanmış olsa da, gerçekte çok sık görülmeyen bir durumdur. Histrionik kişilik bozukluğunun, kişinin kendine ve başkalarına karşı saplantılı bir davranış biçimi olarak ortaya çıkışının nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak, çoğunlukla çocukluk döneminde meydana gelen travma veya duygusal ihmal gibi etkenlerin bu bozukluğu tetikleyebileceği düşünülmektedir. Genellikle, histrionik kişilik bozukluğu olan kişilerin uygunsuz davranışları diğerleri tarafından rahatsız edicidir. Bu bozukluk, kişinin duygusal, sosyal ve mesleki yaşamını ciddi şekilde etkileyebilir. Histrionik kişilik bozukluğu olan kişilerde, uygun tedavi planı ve desteklerle belirginlik kazanan davranışlar, hafifleyebilir.

Histrionik kişilik bozukluğu, kişinin davranışlarında güçlü, çekici ve dikkat çekici olmak için fazladan çaba göstermesiyle karakterize edilir. Bu bozukluk, bir kişinin kendini ön plana çıkarmak için aşırı davranışlar sergilemesi ile ilişkilidir. Genellikle bu durum, kişinin iletişim biçiminde göstergesi olarak kabul edilir ve çevredeki insanlar tarafından gülünç veya rahatsız edici bulunabilir. Kişinin arkadaşlık ilişkilerinde ve profesyonel hayatındaki başarısını etkileyebilir.

Histrionik kişilik bozukluğu, insanların kendilerini öne çıkartmak için çok fazla gösteriş yapan ve çok sıkı bir öz farkındalık gösteren bir kişilik bozukluğudur. Histrionik kişilik bozukluğu olanlar, arkadaşları veya arkadaş grupları arasında dikkat çekmek için çok fazla çaba sarf ederler. Onların gösterişli davranışları, sık sık övgüye maruz kalmalarına, ilişkilerinde kontrolün kendilerine ait olduğu hissine ve özgüvenlerinin artmasına neden olur. Ancak bu kişilerin çoğu zaman ilişkilerinde süreklilik olmaz. Histrionik kişilik bozukluğu genellikle, kişinin çocukluk döneminde geliştiği düşünülmektedir. Bu bozukluk, aşırı öz farkındalık ve duygusal uyumsuzluk gibi belirtileri içerir. Tedavisi, psikiyatristler tarafından yönlendirilen psikoterapi veya ilaç tedavisi olarak uygulanabilir.