Kent EGY Zeka Testi

Kent EGY Zeka Testi 6 ila 14 yaş aralığındaki çocuklara ve zeka geriliği olduğu şüphelenilen yetişkinlere uygulanan bir zeka testidir. Sözel bilgiye dayanan bir test olan Kent EGY Zeka Testi ile çocukların zeka bölümü bilgisi elde edilmeye çalışılır. Sözel performans veri sonuçları elde edilen bu test, konuşma, işitme ve sözel ifade yeteneğinde sorun olmayan bireylere uygulanabilir.

Zeka, genellikle bireylerin konuyu kavrama, konu üzerinde düşünme ve konuyu çözümlemeye yaklaşımı ve  yetenekleri ilgili bir kavramdır. Kişinin problem çözmede hangi beyin bölgelerini daha sık kullandığı ve bu bölümlerinin güçlü ya da eksik olan kısımlarının belirlenebilmesi için bir takım zeka testleri uygulanabilir. Performans dayalı olan ve beynin hangi bölümlerinin hangi işlevlerde başarılı olduğu tespit edilen zeka testleri uluslararası güvenirlilik içermelidir.

6-14 yaş arasındaki bireylerin zekalarını ölçmek için kullanılan Kent EGY Zeka Testi çocuğun bilgisine ve ifade yeteneğine dair önemli sonuçlar elde edilir.

Genellikle zaman sınırlaması olmayan bu testte sorular çocuklara okunur. Çocukların soruları anlaması ve anladığı soruyu ifade edebilmesi ile sorunun cevabına ilişkin bilgi ve ifade yeteneği ölçümleri yapılarak çocukların zeka gelişimine ve zeka bölümünde ilişkin veriler elde edilir. Çocukların soruları anlaması kısmında uygulayıcı, yönlendirme yapmadan çocuğun soruyu doğru anlamasına ilişkin yardımlarda bulunabilir. Soruların okunması sırasında yönlendirme yapmayan ve sadece gerektiğinde ilgili kelimenin açıklanmasını sağlayan uygulayıcı çocukların verdiği cevapları olduğu gibi kaydeder.

Genellikle 10 adet basit sorudan oluşan bu testin uygulanması ve yorumlanması da oldukça kolaydır. Zeka yaşının belirlenmesi çocukların biyolojik yaşına göre değerlendirilir. tek bir oturumda bireysel olarak uygulanan Kent EGY Testi bireylerin sözel zeka becerilerinin değerlendirmesi için oldukça sık kullanılan bir yöntem olarak bilinir.

Sözel bir test olan Kent EGY Zeka Testi’nde hız değil konuyu kavrama ve ifade yetenekleri ile çocukların patolojik olarak zeka bölümlerinin belirlenmesi sayesinde çocukların çok daha doğru bir şekilde yönlendirilmesini sağlayabilirsiniz.

İlgi ve becerileri belirlenen çocukların çok daha başarılı olması bilimsel olarak kanıtlanan gerçekler arasındadır. Bu anlamda geleceğe hazırlanan çocukların en iyi şekilde desteklenmesi onların çok daha mutlu başarılı olması yolunda en önemli adımlar arasında yer alır.