Koppitz İnsan Çizim Testi

Çocuklar üzerinde uygulanan ve çocukların duygu durumları ve duygusal olgunluk oranını ölçmek için önemli bir değerlendirme aracı olan Koppitz İnsan Çizim Testi, çocukların duygusal gelişimlerinde olası sorunların fark edilmesi ve çözülmesini amaçlar.

Genellikle 4-12 yaş arası çocuklar üzerinde uygulanan Koppitz İnsan Çizim Testi, çocukların duygusal gelişimleri kadar kişiliklerinin de bir göstergesi olabilir. Zeka ve duygusal yaşantılarının önemli bir göstergesi kabul edilen Koppitz İnsan Çizim Testi, çocuklara verilen bir kağıt, kurşun kalem ve silgi araçları kullanılarak uygulanır.

Çizim sürecinde çocukların çizdiği insan resminin cinsiyeti, çizim sırasında insan uzuvlarının çiziliş sırası, bu çizimleri yaparken kullandığı tanımlamalar ve yaptığı resim üzerinde silgi kullanarak yaptığı değişiklikler dikkate alınır. Uygulama esnasında çocuğun çizdiği ilk resimdeki cinsiyetin tersi bir insan resmi daha çizmesi beklenir. Üçüncü bir aşamada da çocuğun kendisini çizmesi beklenir.

Çocukların duygusal yaşı ve duygusal yaşantısına dair oldukça önemli ipuçları veren bu çizimler sonrasında çocuklara çizdiği resimler hakkında sorular da yöneltilir. Bu sorular çizilen resmin cinsiyeti, yaşı, beden özellikleri, iş yaşamı, aile hayatı ve sosyal ilişkileri hakkında olur. Resmin çizilmesi sırasında çocuğun izlediği adımlar kadar önemli olan bu tanımlamalar çocukların duygu dünyasının yansıması olarak değerlendirilebilir.

Resmi çizmeye başlamadan önce çocuklara yönerge verilmeden sadece bir insan resmi çizmesi söylenir. Çocuk çizime başlamadan önce çizeceği insan hakkında sorular sorsa da bu sorular yanıtsız bırakılır ve sadece bir insan çizmesi beklendiği hatırlatılır.

Çizim esnasında çocuğun dikkatini dağıtacak bir ortam olmamalı, çocuğa sadece siyah kurşun kalem verilmeli ve çizim yapılacak masanın üzerinde de çocuğun dikkatini dağıtacak başka bir materyal olmamalıdır.

Koppitz İnsan Çizim Testi verileri psikometrik verilerle değerlendirilmelidir. Çizimlerin çocuğun zekası, kişiliği ve duygusal yaşantısı ile yakından bağlantısı olduğu unutulmamalı ve mutlaka yorumlanmalıdır.

Koppitz İnsan Çizim Testi yorumlaması sırasında çocuğa dair daha yakından bilgi toplayabilmek için çizim sonrasında çizdiği resimde olmasını istediği özellikler de sorulabilir. Böylelikle çocuğun karakteri ve kişisel özellikleri bakımından yatkınlıkları da değerlendirilebilir.