Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Çocukların duygusal dünyalarını anlayabilmek için uygulanan testlerden biri de Louisa Düss Psikanalitik Hikaye Testi’dir. Bu test ile çocukların duygu dünyalarına dair ipuçları edinmeyi amaçlayan uygulayıcılar, 4-12 yaş arası çocukların sorunlarını anlamak ve komplekslerini gün yüzüne çıkarmak için aktarılan hikayelere verilen tepkilerin incelenmesini ele alırlar.

Luisa Düss Psikanalitik Hikaye Testi için yararlanılan hikayeler öykü ve kahramanlarının özellikleri bakımından özellikle seçilmiş hikayelerden oluşur. Çocukların anlayabileceği düzeyde olan ve ilgi duyabileceği biçimlerde seçilen hikayeleri çocuğun tamamlaması beklenir.

Anlamlı içerikler ile sembolik karakterlerden oluşan bu hikayeler yarım bırakılır ve  çocukların tamamlanması beklenen bu hikayeler çocukların sorunları ve kompleksleri üzerinde önemli ipuçları verir.

Hikayenin gidişatına ve karakterin yaklaşımlarına göre gelişen olaylarda çocukların yaklaşımlarını anlayabilmek için bazı sorular da sorulabilir. Bu sorulara verilen yanıtlara göre yeni sorular da eklenebilir ve çocuğun konuya yaklaşımından sonuçlar elde edilir.
Verilen yaş aralığındaki çocukların kolayca ilgi duyabileceği ve kolayca kendisini baş kahraman yerine koyabileceği hikayeler çocukların hikayeye uyum sağlamalarını da ölçer.

Çocukların hikayeyi tamamlama ve karakterlerin yönlendirilmesi sürecini yönetmesi ile birlikte çocuğun iç dünyasında, aile ilişkilerine, sosyal ilişkilerine dair alınan bulgular çocuğun geleceği için de önemli bulgular almamızı sağlar.

Hikaye tamamlama sürecinde ve uygulayıcının hikaye sonrasında sorduğu sorulara karşı çocuğun verdiği cevaplar kadar verdiği tepkiler de önemlidir.

Beklenmedik yanıtlar, kısa süre içinde ani verilen tepkiler, kulağa eğilerek fısıldayarak konuşmak, uzun süre sessiz kalmak ve kompleksin tekrar etmesi gibi tepkiler uygulayıcı tarafından hikayeye de uygun olarak yorumlanır ve çocuğun iç dünyasına dair bilgiler toplanabilir. Hikayeye dair yapılan tamamlama işleminde verilen tepkilerde de korku, sevinç, çekince gibi tavırlar da uygulayıcı için önemli olan ipuçları arasında yer alır.

Anlatılan hikayeler ve uygulanan testler sayesinde çocuğun düşlediği dünyaya dair problem ve kompleksler yine hikayelerin de yardımı ile çözülebilir. Anlattıkça ve hikayelerin de yardımıyla düşüncelerini, duygularını fark etme imkanı ile tanışan çocuklarda rahatlama gözlenir. Gelecekte de çocukların duygu durumlarının kontrol edilmesi, problem çözümüne odaklanma yöntemleri üzerinde etkili olan ve savunma mekanizmalarına dair gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi ile çocukların hareketlerine ve söylemlerine anlam katılabilir.