Masal Anlatıcılığı Nedir?

Tasarımcılar, okuyucular hakkında bilgi sahibi olmak, empati kurmak ve onlara duygusal anlama ulaşmak için masal anlatımı kullanılır. Tasarımcılar, hedef kullanıcıları temsil etmek için karakterler oluşturur ve okuyucu yolculuklarını ve sorunlarını yansıtan hikayelere çatışma ekler. Tasarımcılar hikayeler hazırlayarak, okuyucuların bir çözümden ne beklediklerini daha iyi anlayabilir.

İyi hikayeler her zaman okuyucuyu, dinleyiciyi büyüler. Kullanıcı deneyimi tasarımında, tüm çalışmanın kullanıcıların ihtiyaçlarına ve bu kullanıcılara vermek istediğiniz değere odaklanmasını sağlamak için tasarım süreci boyunca hikaye anlatımını kullanırsınız. Kullanıcılarınızın ihtiyaçlarını ve arzularını anlamak için tasarım araştırmasını tamamladıktan sonra, dinleyicilerinizin kim olduğunu, neye ihtiyaç duyduklarını ve bunu nasıl sağlayacağınız hakkında bir hikaye anlatmak için içgörülerinizi kullanabilirsiniz. Bu hikaye, projeye dahil olan herkesin kullanıcılarla empati kurmasını ve çalışmalarının hikayeyle eşleşmesini kolaylaştıracaktır.

Aristotales’e göre iyi hikaye anlatımının 7 temel unsuru vardır. Bunlar;

Konu: Karakterler ne yapıyor? Neyi başarmaya çalışıyorlar? Hikayenin konusu bize bir kişinin değişimini anlatır ve genellikle bir tür engel veya zorluğun üstesinden gelmekle ilgilidir.

Karakter: İnsanlar kim? Özellikleri ne? Kullanıcılarımız hakkında hikayeler anlattığımızda, görünüşleri veya gelirleri gibi onlar hakkında gerçekleri bilmek yeterli değildir; tam anlamıyla bir karakter için, ihtiyaçları, motivasyonları ve duyguları hakkında içgörülere ihtiyacımız vardır.

Tema: Bir hikayenin teması bize aşılması gereken engeli veya projenin nihai amacını anlatır.

Diyalog: İnsanlar ne diyor? Bunu nasıl söylüyorlar? Kızgın, hayal kırıklığına uğramış, üzgün veya mutlu mu? Diyaloglarını gözlemlerken, söylemedikleri şeylere odaklanmayı mı kaybediyorsunuz? İnsanlar genellikle seslendirdiklerini kıyasla söylemedikleri şeylerle çok daha fazla şey aktarırlar.

Melodi: Etkili olabilmeleri için hikayelerinizin hoş bir "melodisi", duygularınız ve inançlarınızla yankılanan bir koro içermesi gerekir. Hikaye anlatımının gücü genellikle duyguları harekete geçirme ve bizi bir çözüm bulmaya motive etme yeteneğinde yatar.

Dekor: Dekor, ortamla ilgilidir. Karakterlerinizin eylemlerini gerçekleştirdiği fiziksel çevre ile ilgili. Kullanıcılarınızın eylemlerini gerçekleştirdiği dekor, ortam ve fiziksel ortam nasıl? Etkili hikaye anlatımı ortamı görmezden gelmez, çünkü genellikle karakterler ve set arasındaki etkileşimler bize onların motivasyonları ve davranışları hakkında çok şey söyleyecektir.

Gösteri: Hikayelerinizde herhangi bir olay örgüsü var mı? Kullanıcılarınız hakkında beklenmedik bilgiler var mı? Gösteri, hikayenizi dinleyen izleyicilerin hatırlayacağı ve tartışma ve fikir üreteceği bir şeydir.