NLP - Nöro-Dilbilimsel Programlama Nedir?

Nöro-dilsel programlama (NLP), başarılı bireyler tarafından kullanılan stratejileri analiz etmeyi ve bunları kişisel bir hedefe ulaşmak için uygulamayı içeren psikolojik bir yaklaşımdır.

NLP'nin savunucuları, tüm insan eylemlerinin olumlu olduğunu varsayarlar. Bu nedenle, bir plan başarısız olursa veya beklenmedik bir şey olursa, deneyim ne iyi ne de kötüdür sadece daha yararlı bilgiler sunar.

Nöro-Dilsel Programlama Nasıl Çalışır?

Modelleme, eylem ve etkili iletişim, nöro-dilbilimsel programlamanın temel öğeleridir. Eğer kişi başka bir kişinin bir görevi nasıl başardığını çözebilirse, süreç kopyalanabilir ve başkalarına iletilebilir, böylece onlar da görevi yerine getirmiş olabilir.

Nöro-dilbilimsel programlamanın savunucuları, herkesin kişisel bir gerçeklik haritasına sahip olduğunu öne sürüyorlar. Nöre-dilbilimsel programları uygulayanlar, bir duruma sistematik bir genel bakış oluşturmak için kendi perspektiflerini ve diğer bakış açılarını analiz ederler. NLP kullanıcısı bir dizi perspektifi anlayarak bilgi edinir. Bu düşünce okulunun savunucuları, duyuların mevcut bilgileri işlemek için hayati önem taşıdığına ve beden ile zihnin birbirini etkilediğine inanırlar. Nöro-dilsel programlama, deneyimsel bir yaklaşımdır. Bu nedenle, bir kişi bir eylemi yapmak istiyorsa, aynı eylemi tekrarlamalıdır ki o eylemi gerçekleştirebilsin.

NLP uygulayıcıları, doğal öğrenme, iletişim ve değişim hiyerarşilerinin olduğuna inanırlar. Altı mantıksal değişim seviyesi şunlardır:

Amaç ve maneviyat :  Bu, din, etik veya başka bir sistem gibi kendisinden daha büyük bir şeye dahil olabilir. Bu en yüksek değişim seviyesidir.

Kimlik: Kimlik, kendinizi olarak algıladığınız kişidir ve sorumluluklarınızı ve hayatta oynadığınız rolleri içerir.

İnançlar ve değerler: Bunlar kişisel inanç sisteminiz ve sizin için önemli olan konulardır.
Yetenekler ve beceriler: Bunlar sizin yetenekleriniz ve neler yapabileceğinizdir.

Davranışlar: Davranışlar, gerçekleştirdiğiniz belirli eylemlerdir.

Çevre: Çevreniz, çevrenizdeki diğer insanlar da dahil olmak üzere sizin bağlamınız veya ortamınızdır. Bu, değişimin en düşük seviyesidir.

Her mantıksal seviyenin amacı, altındaki bilgileri düzenlemek ve yönlendirmektir. Sonuç olarak, küçük bir değişiklik yapmak daha büyük değişikliklere yol açabilir. Bununla birlikte, NLP teorisine göre, daha yüksek bir seviyede değişiklik yapmak, alt seviyelerde de değişikliklere neden olacaktır.