Okula Hazırlık Testi

Eğitim sistemi hemen hemen her ülkede birbirinden farklı politikalar ile yürütülse de çocukların okula başlama yaşları neredeyse aynı yaş aralığını kapsar. Ülkemizde de çocuklar için eğitim süreci anasınıfı ile başlar. Anasınıfını başarıyla bitiren çocuklar ise yaşları itibariyle ilkokul hayatlarına başlarlar.

Çocukların anasınıfını bitirmeye yakın dönemlerini ifade eden yaş aralığı ise 5-6 yaş civarıdır. Bu süreçte anasınıfında fiziksel gelişimini tamamlayan çocukların okula başlama sürecine hazır olup olmadıklarının test edilmesi gerekebilir. Bu gibi durumlar için Okula Hazırlık Testi 6 yaş 4 ayını dolduran çocuklar üzerinde uygulanabilir.

Çocukların aile hayatlarından ayrılıp yeni bir eğitim hayatına atılması süreci çocukların sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda duygusal ve mental olarak da bazı gereksinimlere sahip olmasını gerektirir. Anasınıfından sonra ilkokul sürecine başlaması için tereddüt edilen çocuklara uygulanan Okula Hazırlık Testi sayesinde çocuğun okulda alacağı yönergelere karşı gösterdiği tavır, sosyal ilişkileri ve öğrenme sürecine dair önemli ipuçları elde edilir. Eğitim hayatına başlanan bu yaşlarda çocukların beklentilere cevap verebilmesi hem karakteristik gelişimi hem de öğrenim hayatındaki gelişim açısından çok önemlidir. Çocukların yönergelere cevap verememesi çocuğun karakteristik olarak daha başarısız hissetmesine ve ailesinden ayrı kaldığı bu dönemlerde içine kapanma gibi durumlar ortaya çıkarabilir. Aynı şekilde ifade yeteneği gelişmeyen bir çocuk da sosyal ilişkilerinde yeterince başarılı olmayabilir ve bu da onun karakteristik olarak yalnız hissetmesine neden olabilir.

Anasınıfındaki eğitim sürecinde çocukların sayı eşleştirme, renk tamamlama, nesnelerin form ve şekillerini algılama ve bunları mekan içerisinde yerleştirme, dil ve ifade gelişimi gibi temel yetenekleri edinmiş olması beklenir. Anasınıfında zorlanma yaşayan ve ilkokul için hazır olması beklenirken bu beklentiyi karşılayamayan çocukların bu testler yardımıyla problemlerinin belirlenmesi hayat kurtarıcı olabilir.

Okula Hazırlık Testi de sayı kavramı, form ayırt etme, sembol eşleme, alıcı dil gelişimi, ifade edici dil gelişimi, algı ve muhakeme gelişimi ve genel edinilmiş bilgi gibi başlıkları içeren 7 bölüm ve 90 maddeden oluşan bir yöntemdir. Bu yöntemler sayesinde ilkokula başlaması gereken çocukların gereksinimleri olan becerileri ölçebilir ve önceden önlemler alarak çocukların çok daha sağlıklı bir eğitim hayatına başlamaları sağlanabilir.