Peabody Resim Kelime Testi

Tüm bireylerin en önemli yeteneği dil ve ifade yeteneği olarak bilinir. Dil ve ifade yeteneği ise çocuklu yaşlardan başlayarak ilerleme gösteren bir yetenek olarak bilinir. İfade yeteneğinin en önemli araçları dil gelişimi ve kelime bilgisidir. Sözcük bilgisindeki eksiklik ya da ifade yeteneğindeki gerilik çocuğun kültürel yaşamının bir parçası olabileceği gibi sosyo ekonomik, fizyolojik ya da bilişsel bir sürecin de parçası olarak görülebilir. Bu nedenle çocukların hem doğru gelişim aşamalarında olması hem de başarılı bir eğitim hayatı sürebilmesi için tespit edilmesi ve çözülmesi önemli bir yaklaşımı gerektirir.

2.5 yaş ile 18 yaş arasındaki tüm bireylerin dil ve kelime bilgisini ölçmek için kullanılan yöntemlerden biri de Peabody Resim Kelime Testi olarak bilinir. Çocukların dil ve kelime bilgisi gelişiminin resimlerle ilişkilendirilerek ölçüldüğü bu yöntem resimlerle kavram bilgisinin gelişimini saptamayı amaçlar.

Kendisine söylenen ifadeye uygun seçimi yapabilmesi için çocuklara her biri 4 resimden oluşan 100 kart gösterilir. Çocukların da en uygun resimi seçmesi beklenir. Bu seçim sonucunda çocuğun seçtiği doğru resimler için 1 puan yazılır. Doğru yanıtların toplam puanı testin sonucu verir. Kart sayısı ve kartların içerikleri çocukların yaş gruplarına göre değişiklik gösterebilir.
Peabody Resim Kelime Testi uygulanan birey kendisine sorulan son 8 sorudan 6 tanesine yanlış cevap verene kadar test devam eder. Sorulara verilecek yanıtlar için süre kısıtlaması yoktur.

Bireysel olarak uygulanan Peabody Resim Kelime Testi çocuklarda görülen konuşma gecikmesi ve konuşma geriliği gibi problemlerde uygulanabileceği gibi yaşıtlarına göre dil gelişimi karşılaştırılmak istenen çocuklara da uygulanabilir. Çocukların bu tespiti sırasında başarısızlık hissine kapılmamaları da son derece önemlidir.

1972 yılında Türkçe’ye uyarlanan bu performans testi konuşma terapistleri, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimciler, öğretmenler ve doktorlar tarafından uygulanabilir. Bu meslek gruplarındaki uzmanların objektif veri alabilme ve çocukların dil gelişimi ile ifade yeteneğine dair katkıda bulunması için uygulanması pratik olan bu yöntem ile birlikte çocukların çok daha sağlıklı bir eğitim hayatı sürmesi sağlanır.