SCL-90, ülkemizde 1991 yılıyla birlikte uygulanmaya başlanmıştır. Özellikle kişinin uyku bozuklukları, yeme alışkanlıkları ve buna bağlı olan psikolojik düşünceleri tespit edilmektedir. Denemeler sonucunda birtakım verilere ulaşılmıştır. Bu süreçte en çok hayal kuran ve psikolojik sorunlardan mustarip olan ergen denekler kullanılmıştır. Stres yönetimi sağlanması ve psikiyatrik sorunların tespiti için oldukça önemlileridir. Bununla birlikte büyük avantajlar sağlarlar. Beş üzerinden ölçeklenen sistemler sayesinde, sorunlara verilen puanlamalarında hesaplanması mümkün olmaktadır. Böylece istenilen sonuçların elde edilmesi muhtemel olacaktır.

Belirti Grupları Nelerdir?

Bu tür sistemlerin kendi içerisinde farklı ölçekleri mevcuttur. Özellikle alt ölçeklerinin faydaları göz önüne alındığında tespit çok daha kolay hâle gelmektedir. Bu süreçte özellikle alt grupların durumları son derece önemlidir. Araştırılmaya tâbi tutulan alt gruplarda şöyle sıralanabilir;

•    Depresyon
•    Kaygı
•    Somatizasyon
•    Kişilerarası duyarlık
•    Obesedif- Kompulsif
•    Düşmanlık
•    Fobik kaygı
•    Paranoid düşünce ve psikotizm

Tüm bu sorunların tespiti ve çözümü için yapılan testler, çeşitli dönemlerde farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu ruh hâlindeki değişimlere göre şekillenmektedir olup, önemli katkılar meydana getirecektir.

Suçluluk Duygusu Tespiti

Özellikle bu süreçte kişilerin kendilerini suçlu durumda hissetmelerini önlemek gerekebilir. Yaşadıkları süreçten istediklerini elde edemeyen bireylerin, bu tür konularda sıkıntı yaşaması oldukça doğal ve muhtemel bir durumdur. Bununla birlikte ortaya çıkan sorunların tespiti için ölçekler içerisinde yeme ve uyku bozuklukları tespit edilir. Kişinin bu tür durumlara vermiş olduğu reaksiyonlar, birçok sıkıntının da çözülmesini destekleyecektir. Özellikle ergen denekler üzerinde incelenmesinin de ana sebebi budur. Hızlı ruh hâli değişimlerinin tespitini kolayca sağlamak mümkündür.

Bir Psikiyatri Testi midir?

Doğrudan bir psikiyatri testi olarak görülmeleri doğru değildir. Özellikle süreç içerisinde kişilerin anlık ruh hâli değişimleri ve normal yaşamda ihtiyaçlara verdikleri cevaplar incelenir. Bu sayede sorunların tespit edilmesi sağlanmaktadır. Özellikle geliştirilen bu ölçek sayesinde birçok kişi sorunsuz bir biçimde bu tür işlemlere tâbi tutulmuşlardır. Böylece insanlarla iletişim hususunda katkılar ortaya çıkmakta ve sorun tespitleri en hızlı biçimde yapılmaktadır. Bununla birlikte birçok yaşamsal faaliyetin incelenmesiyle kişideki ruh hâli tespiti kolayca sağlanabilir.