Sınav Kaygısı Ölçeği

Kaygı, hayatımızın hemen hemen her döneminde karşımıza çıkan ruhsal ve bedensel bir tepkimedir. Kaygının ortaya çıkmasını sağlayan temel unsurlar ise korku ya da tehdit edici bazı faktörleri gerektirir. Özellikle çocuklarda ve ergenlik dönemlerini geçiren bireylerde görülen bu faktörlerden biri de sınav kaygısı olarak bilinir. Sınav Kaygısı Ölçeği ile de sınav kaygısı yaşayan bireylerin aşamaları tespit edilir ve bu kaygı seviyesi ile baş edebilmek için çeşitli yöntemler aranır.

Genel itibari ile kaygı yerinde olduğu zaman birçok insanı başarıya götürür. Ancak fazla kaygı zamanla bireylerin ruhsal ve fiziksel olarak çökmesine sebep olacak kadar ağır olabilir.
Sınav süreçleri ile baş etmeye çalışan birçok çocuk da sınav kaygısı ile baş edebilmek ve bu süreçlerde doğru kararlar verebilmek için Sınav Kaygısı Ölçeğinden yararlanır.
Tutum ve davranışlar üzerinde hem teşvik edici hem de engelleyici özellikleri bulunan kaygı bireyi pozitif anlamda motive edebileceği gibi, başa çıkılamayacak hissiyatı ile birlikte engelleyici bir formda da olabilir.

Bu nedenle sınav dönemlerini yaşayan 10 yaş üzerindeki bireylerde Sınav Kaygısı Ölçeği ile kaygının anlık bir kaygı olarak bireyi motive ettiği mi yoksa sürekli bir kaygı haline dönüşüp performansı negatif etkilediği ya da etkileyeceği mi konusunda önemli veriler elde edilir.

Sınav Kaygısı Ölçeği ile bireylerin genel sınav kaygısı yanı sıra bu konumdaki zihinsel ve bedensel tepkileri, endişe seviyesi, kendisine ve çevresindekilere karşı davranışları ile hissiyatları hakkında ayrıntılı bilgi edilir.

Sınav kaygısını yoğun ve olumsuz anlamda yaşayan çocukların çoğunda ise, konsantrasyonda güçlük ve hatırlama zayıflığı belirtileri görülür. Gerginlik ve huzursuzluk hissini hayatının geneline yayan kaygılı bireyler okuma ve okuduğunu anlama becerilerinde de zayıflama hisseder. Psikolojik olarak kendisini sürekli yetememe hissiyatı ile birlikte düşünen kaygılı bireyler zihinsel olarak yorgun, bedensel olarak zayıf ve bilişsel olarak da başarısız hissiyatına kapılırlar.

Bu sürecin farkına varılması ve gereken önlemlerin en doğru şekilde alınması ise öncelikle Sınav Kaygısı Ölçeği ile birlikte değerlendirilmeli ve bireylerin seviyelerine göre karar verilmelidir.